Badania i Rozwój

Źródło efektywnej i zyskownej hodowli świń

 

.

POŁĄCZENIE KLUCZOWYCH KRYTERIÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ OCZEKIWAŃ SPOŁECZNYCH

Badania i zaawansowane technologie stanowią siłę napędową genetyki trzody chlewnej.

Działalność CHOICE opiera się na trzech priorytetach: innowacje jako źródło postępu genetycznego, nauka wykorzystywana w trosce o dobre życie [Caring for life] oraz wsparcie techniczne dla producentów trzody, zapewniające poprawę rentowności ich ferm oraz umożliwiające efektywną i zyskowną hodowlę świń.

Nasze codzienne wysiłki mają na celu ukierunkowywanie programów selekcyjnych w taki sposób, by gwarantowały hodowcom poprawę wyników produkcyjnych, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i praw związanych z dobrostanem zwierząt oraz społecznych oczekiwań w zakresie podnoszenia jakości życia ludzi.

W tym celu genetycy CHOICE współpracują z wieloma międzynarodowymi uniwersytetami i instytutami techniczno-przyrodniczymi, co pozwala wdrażać najnowocześniejsze metody badawcze oraz programy selekcyjne spełniające oczekiwania stawiane liderom sektora trzody chlewnej przez hodowców i społeczeństwa.

Florence Ytournel,
Dyrektor Działu Badanie & Rozwój

chercheur en génétique porcine au travail sur le réglages d'appareils