Globalny Producent Genetyki
Trzody Chlewnej

Prowadzimy działalność operacyjną w skali międzynarodowej. Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe, oddziały produkcyjne oraz dystrybucyjne zlokalizowane są w 37 krajach świata.

Siła międzynarodowej sieci i doświadczeń daje nam niezrównane korzyści płynące z koordynowanych na poziomie globalnym działań w obszarze badań i rozwoju, a także
z międzynarodowego zespołu wsparcia technicznego GLOBAL TECHNICAL SUPPORT.

EUROPA

Slide Sprzedaż Oddziały Stacje selekcyjne

Slide Sprzedaż
Oddziały
Stacje selekcyjne

usa i kanada

Slide Oddziały
Stacje selekcyjne

Slide Oddziały
Stacje selekcyjne

AMERYKA środkowa i POŁUDNIOWA

Slide Sprzedaż Oddziały

Slide Sprzedaż Oddziały

Azja

Slide Sprzedaż

Slide Sprzedaż