polityka prywatności

1. Słowo wstępne

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III oraz 19 Ustawy nr 2004-575 z dn. 21 czerwca 2004 o poufności w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., do wiadomości użytkowników strony i osób ją odwiedzających podajemy następujące informacje:

2. Informacje prawne

Dane właściciela strony

CHOICE GENETICS FRANCE
Rue Maryse Bastié – Bât AK3 – Campus de Ker Lann
35172 BRUZ
Tel. : 02.99.92.07.00
Adres e-mail: info.@choice-genetics.com 
Spółka Akcyjna o kapitale 1 484 300,00 €
R.C.S RENNES 317 760 965
VAT Number FR 81 317760965

Dyrektor ds. Publikacji

Pan Thomas DE BRETAGNE, Dyrektor Generalny spółki CHOICE GENETICS SAS, będącej Prezesem Zarządu spółki CHOICE GENETICS FRANCE

Dane wykonawcy & dostawcy usług hostingowych

Twórca strony: kwalt-digital.com
Osoba prawna odpowiedzialna za publikacje: CHOICE GENETICS SAS
Administrator: kwalt-digital.com
Kontakt do administratora: technique@kwalt-digital.com
Dostawca usług hostingowych: OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix

3. Zakres usług

Strona www.choice-genetics.com ma na celu dostarczenie informacji dotyczących oddziałów firmy, jej produktów i usług we Francji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na stronie www.choice-genetics.com były możliwie najdokładniejsze. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zaniechania, niezgodności lub brak aktualizacji informacji, niezależnie od tego, czy spowodowane są one naszymi działaniami, czy też wynikają one z winy zewnętrznych partnerów przekazujących nam te informacje.

Wszystkie treści zamieszczane na stronie www.choice-genetics.com mają charakter informacyjny, nie są wyczerpujące i mogą ulec zmianie. Są one publikowane z zastrzeżeniem, że w międzyczasie mogły podlegać zmianom.

Dane dotyczące wyników produkcyjnych podawane na stronie poparte są wynikami dotyczącymi naszych własnych zwierząt doświadczalnych oraz zwierząt naszych klientów. Dane zawarte na stronie w żadnym przypadku nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wyników w innych warunkach żywienia, obsady zwierząt i w obecności innych czynników fizycznych oraz biologicznych. Spółka w szczególności (ale bez ograniczenia powyższych zapisów) nie udziela gwarancji w zakresie realizacji celów, osiąganych wyników, użytkowania, charakteru i jakości zwierząt. Spółka nie odpowiada za dokładność lub kompletność informacji zawartych na niniejszej stronie.

4. Ochrona własności intelektualnej

Właściciel strony internetowej posiada prawa własności intelektualnej lub prawa do wykorzystywania wszystkich elementów zamieszczonych na stronie, takich jak teksty, zdjęcia, elementy graficzne, logo, ikony, dźwięki, oprogramowanie…

Zabronione jest dokonywanie w jakikolwiek sposób powielania, przedstawiania, modyfikowania, publikacji, adaptacji częściowej lub całkowitej elementów zamieszczonych na stronie bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, poza wyjątkami, o których mowa w artykule L 122-5 Kodeksu własności intelektualnej.

Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z jej elementów stanowi naruszenie prawa i będzie przedmiotem postępowania zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i kolejnych Kodeksu własności intelektualnej.

Strona może zawierać lub odnosić się do znaków zastrzeżonych, patentów, danych stanowiących własność prywatną, technologii, procesów i innych praw przysługujących Spółce i/lub osobom trzecim. Osobom odwiedzającym stronę nie przysługują żadne licencje ani prawa z nimi związane.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

We Francji dane osobowe chronione są przez ustawę nr 78-87 z dn. 6 stycznia 1978, ustawę nr 2004-801 z dn. 6 sierpnia 2004, artykuł L.226-13 Kodeksu Karnego, Dyrektywę Unii Europejskiej z dn. 24 października 1995 i rozporządzenie nr 206/679 zwane Rozporządzeniem Ogólnym w Sprawie Ochrony Danych.

Podczas korzystania ze strony www.choice-genetics.com rejestrowane są: URL linków, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na stronę www.choice-genetics.com, dostawca dostępu do internetu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

Grupa Gimaud gromadzi dane osobowe użytkowników wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych na stronie www.choice-genetics.com. Użytkownik udostępnia te informacje świadomie w momencie ich samodzielnego wprowadzenia. Użytkownik strony www.choice-genetics.com jest poinformowany, czy podawanie tych informacji jest wymagane, czy nie.

6. FORMULARZE KONTAKTOWE

Informacje zgormadzone w formularzach kontaktowych na stronie www.choice-genetics.com przesyłane są e-mailem i wykorzystywane do składania ofert handlowych dotyczących usług www.choice-genetics.com.

Informacje te przesyłane są za pomocą protokołu https i zabezpieczone certyfikatem SSL. Informacje przechowywane są przez okres 1 roku i przeznaczone są wyłącznie do użytku CHOICE GENETICS SAS.

Informacje te obejmują następujące dane:

– Nazwisko

– Adres e-mail
– Firma

– Lokalizacja

– Dowolona wiadomość, w której inne dane osobowe mogą zostać podane przez użytkownika

Udostępnione dane mogą być przechowywane wyłącznie na skrzynce pocztowej Stéphanie Guyot z działu marketingu oraz w pliku Excel na serwerze Grupy Grimaud. Urządzenia, umożliwiające dostęp do tych danych (telefony komórkowe i komputery) są zabezpieczone hasłem.

Użytkownik może zawsze odmówić podania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie będzie mógł korzystać z usług portalu, ani też uzyskiwać informacji na ich temat.

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i wniesienia sprzeciwu pod adresem: stephanie.guyot@choice-genetics.com

Informacje dotyczące danych osobowych użytkownika strony www.choice-genetics.com nie mogą być publikowane, przesyłane, przekazywane, udostępniane lub sprzedane osobom trzecim na jakimkolwiek nośniku. Jedynie w przypadku przejęcia CHOICE GENETICS SAS i jej praw, możliwe jest przekazanie wymienionych informacji ewentualnemu nabywcy, na którym spoczywałyby takie same obowiązki związane z przechowywaniem i zmianą danych użytkowników strony  www.choice-genetics.com

7. LINKI HIPERTEKSTOWE I PLIKI COOKIES

Niniejsza strona zawiera również linki do innych stron. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio związane z dostępem do informacji pochodzących od osób trzecich lub z ich wykorzystaniem, ani też za treść tych stron. Odwiedzający przechodzi do innych stron wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chciałby utworzyć hiperłącze do strony internetowej CHOICE GENETICS SAS, powinien wysłać e-mail poprzez stronę internetową w celu poproszenia o zgodę na utworzenie hiperłącza. CHOICE GENETICS SAS zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na utworzenie hiperłącza, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Podczas przeglądania strony www.choice-genetics.com może dojść do zainstalowania plików cookies na komputerze użytkownika. Cookies to pliki tekstowe, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika, ale umożliwiają zapisywanie informacji o nawigacji użytkownika na stronie. W ten sposób automatycznie uzyskujemy informacje o Twojej aktywności podczas przeglądania strony, w szczególności informacje takie jak: podstrony, które odwiedziłeś, Twój adres IP, typ przeglądarki, czas dostępu do strony. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby związane z celami statystycznymi i bezpieczeństwem strony CHOICE GENETICS SAS oraz w celu poprawienia jakości oferowanych usług. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dn. 1-go lipca 1998 transponującymi dyrektywę 96/9 z dn. 11 marca 1996 w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Strona CHOICE GENETICS SAS korzysta z rozwiązań firm zewnętrznych wymagających użycia plików cookies, gromadzących dane osobowe:

– w zakresie statystyki Google Analytics

– w zakresie zabezpieczeń Wordfence

– w zakresie kampanii e-mailingowych

Brak zgody na stosowanie plików cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak wybrać odpowiednie ustawienia na swoim komputerze w celu odmowy instalacji cookies. W tym celu:

W przeglądarce Internet Explorer: w zakładce Narzędzia (piktogram w kształcie koła zębatego u góry z prawej strony) / Opcje Internetowe – kliknąć Prywatność i wybrać Blokuj Wszystkie Cookies oraz Zatwierdź, klikając na OK.

W przeglądarce Firefox: na górze okna przeglądarki naciśnać przycisk FIREFOX, następnie przejść do zakładki Opcje, kliknąć zakładkę Prywatność. W sekcji Historia wybrać: Ustawienia Użytkownika i wybrać opcję Korzystanie z Plików Cookies.

W przeglądarce Safari: na górze okna przeglądarki po prawej stronie kliknać piktogram Menu (w kształcie koła zębatego). Wybrać: Ustawienia, kliknąć Wyświetl Ustawienia Zaawansowane. W sekcji « Prywatność », kliknąć Ustawienia Zawartości. W sekcji « Cookies » możesz zablokować ciasteczka.

W przeglądarce Chrome: na górze okna przeglądarki po prawej stronie kliknij na piktogram Menu (w postaci trzech poziomych linii). Wybrać: Ustawienia. Kliknąć Wyświetl Ustawienia Zaawansowane. W sekcji «Prywatność», kliknąć na Preferencje. W zakładce «Prywatność» możesz zablokować pliki cookies.

8. NEWSLETTER

Podając swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, wyrażasz zgodę na otrzymywanie ze strony www.choice-genetics.com e-maili z informacjami o treści wskazanej w polu, w którym podałeś swój adres e-mail.

Twój adres e-mail zostaje zarejestrowany w bazie Sarbacane, firmy zewnętrznej zarządzającej zapisami i wysyłaniem Newslettera. Twój adres e-mail będzie zachowany przez co najmniej 3 lata począwszy od dnia zapisu na Newsletter.

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swojego adresu e-mail z rejestru, na podstawie którego wysyłany jest newsletter, kontaktując się z Marine Rivière, marine.riviere@grimaud.com  3 La Corbière Roussay 49450 Sèvremoine.

9. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA 

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony www.choice-genetics.com rozstrzygane są zgodnie z przepisami prawa francuskiego. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są wyłącznie sądy w Paryżu.

10. STOSOWANE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

Ustawa nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978, zmieniona ustawą nr 2004-801 z dn. 6 sierpnia 2004 w sprawie informatyki, plików i swobód.

Ustawa nr 2004-575 z dn. 21 czerwca 2004 o poufności w gospodarce cyfrowej.

Rozporządzenie nr 2016/679 zwane Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie Ochrony Danych.

11. LEksykon 

Użytkownik: Internauta nawiązujący połączenie, korzystający z powyższej strony.

Dane osobowe: « dane, które pozwalają , bez względu na ich formę, zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio osoby fizyczne, których one dotyczą » (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978).

Pin It on Pinterest