Knur P90

TEMPO WZROSTU i JAKOŚĆ TUSZY

verrat P90

TEMPO WZROSTU i JAKOŚĆ TUSZY

Charakterystyka 
ogólna

P90 to knur o wyjątkowym tempie wzrostu
oraz jakości tuszy. Stworzony, aby produkować, jak najwięcej mięsa, w jak najkrótszym czasie i przy najmniejszych kosztach produkcji.

Zapewnia największą ilość wyprodukowanych kilogramów mięsa od lochy w roku.

Knur ten adaptuje się do każdych warunków chowu przemysłowego. Spełnia wymogi zagranicznych i krajowych programów jakościowych, w tym m.in. PQS i QAFP.

P90 to knur wolny od genu wrażliwości na stres „n” i genu RN-„kwaśnego mięsa”.

nadzwyczajne przyrosty / 140 dni

wysoka mięsność +65%

wysoka jakość i powtarzalność tusz

Plusieurs Verrats P90 dans un parc

Charakterystyka 
szczegółowa

jakość 
prosiąt

 • duży wigor prosiąt
 • wysoka waga urodzeniowa prosiąt
 • najwyższa przeżywalność prosiąt przed odsadzeniem

jakość 
tuszy

 • knur w 100% wolny od genu „NN”
 • wyjątkowa mięsność
 • zredukowana słonina grzbietowa 

walory
tuczne

 • przyrosty 950 – 1000g
 • szybka rotacja w tuczu
 • optymalna ilość wyprodukowanego mięsa w kg / lochę / rok

większy
komfort

 • wysoka odporność naturalna
 • selekcjonowany na odporność na bakterie Coli K88 (F4)
 • silne, krzepkie prosięta

Zostaw swoje dane

doradca genetyczny choice skontaktuje się z tobą