historia choice

Ponad 50 lat selekcji genetycznej, hodowli świń i praktyki produkcyjnej wybitnych genetyków trzody chlewnej, to gwarancja najwyższej jakości świń hodowlanych oraz serwisu technicznego.

Powstanie

i początki firmy

Lata 70-te

CHOICE (2013r.) powstała w wyniku fuzji dwóch renomowanych firm genetycznych z obszaru genetyki trzody chlewnej, których początki sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku. Pierwszą była firma Dekalb utworzona w 1971 roku w USA, a drugą Pen Ar Lan utworzona w 1972 we Francji. 

fourgonette de la société Pen Ar Lan, pilier de l'histoire de Choice

Otwarcie na rynki

zagraniczne

Poźne lata 90-te

W styczniu 1997r. Pen Ar Lan wysyła pierwszy materiał genetyczny do Brazylii i rozpoczyna na tamtejszym rynku działalność w zakresie genetycznej selekcji trzody chlewnej. W 1998 roku w Polsce powstaje pierwsza ferma multiplikacyjna. W tym samym roku działalność handlową rozpoczęła spółka Pen Ar Lan Polska.

Fuzje i przejęcia

Wczesny okres 2000 roku

W Stanach Zjednoczonych dochodzi do partnerstw strategicznych oraz fuzji. Dekalb Swine Breeders nabywa w 1999r. spółkę Monsanto i powstaje nowy podmiot: Monsanto Choice Genetics. W 2007 roku spółka ta zostaja przejęta przez firmę NEWSHAM.

Siła wielogatunkowej

platformy genetycznej

Grupy Grimaud

Od 2008 roku

W 2008 roku międzynarodowa Grupa Grimaud, specjalizująca się w genetyce wielu gatunków zwierząt, najpierw przejęła amerykańską spółkę NEWSHAM, a następnie w 2011r. francuską firmę Pen Ar Lan. W rezultacie fuzji startegicznej obu specjalizujących się w genetyce trzody chlewnej spółek, w 2013r. utworzona została nowa firma: CHOICE GENETICS.

Vue aérienne du siège du groupe Grimaud, dont Choice est une filiale

Integracja struktur
i działań operacyjnych
na poziomie globalnym

2018 - do dnia dzisiejszego

W 2018 roku CHOICE GENETICS przyjmuje uproszczoną nazwę « CHOICE ».

Intensyfikacja współpracy w obszarze badań i hodowli, wsparcia technicznego oraz marketingowego na głównych rynkach operacyjnych (Europa, Ameryka Łacińska, Stany Zjednoczone i Kanada, Azja) przekłada się na dynamiczny rozwój działalności handlowej. Sprzedaż materiału genetycznego CHOICE prowadzona jest w oparciu o cztery odziały: CHOICE FRANCE, CHOICE POLAND, CHOICE BRASIL, CHOICE USA.

Equipe de Choice dans une salle de conférence
Logo du groupe Grimaud

Choice, spółka z grupy grimaud

Należymy do Grupy Grimaud prowadzącej działalność operacyjną na 4 kontynentach i na 37 rynkach świata