NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SELEKCJI ZWIERZĄT

4/12/2019

Selekcja genomowa niesie za sobą wymierne korzyści dla linii matecznych

Produkcja tuczników pozwalających na poprawę rentowności oraz uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych jest wyzwaniem, któremu loszka CG36 jest w stanie sprostać dzięki zróżnicowanej selekcji i unikatowym narzędziom i metodom stosowanym w pomiarach wskaźnika wykorzystania paszy (FCR).

Wydajność tuczników w 50% uzależniona jest od jakości ich matek w zakresie cech produkcyjnych. Ważnym jest zatem uwzględnienie tych cech w selekcji linii matecznych i zapewnienie właściwej równowagi w dążeniu do poprawy zalet macierzyńskich i wydajności produkcyjnej.

Indywidualne spożycie paszy dla osobników linii matecznych CHOICE monitorowane jest w celu wyliczenia wskaźnika wykorzystania paszy w okresie tuczu, aż do osiągnięcia przez zwierzęta masy 120 kg. Badania prowadzone w ramach Grupy Grimuad wykazały, że wydajność żywieniowa osobników uzależniona jest nie tylko od całkowitej ilości spożytej paszy, ale również od innych, bardziej złożonych cech. Otwiera to nowe obszary badań w zakresie selekcji.

Ponadto wydajność żywieniowa jest przykładem cechy w pełni wykorzystującej możliwości selekcji genomowej, a korzyści jej pomiaru są bardzo wysokie. Pozostałymi cechami wydajności czerpiącymi pełne korzyści z tej selekcji są cechy, których ekspresja występuje tylko u jednej z płci, cechy ujawniające się w późniejszym okresie życia zwierząt lub cechy dziedziczone w niewielkim stopniu, czyli takie, na które w głównej mierze wpływają warunki otoczenia. Selekcja genomowa niesie zatem pełne korzyści dla linii matecznych CHOICE, z których wywodzi się CG36, przyczyniając się do przyspieszenia postępu genetycznego.

Zobowiązanie Grupy Grimaud.

Platforma badawcza Grupy Grimaud stanowi dodatkowe wsparcie w wykorzystaniu nowych technologii, pozwalając na szybszy postęp genetyczny. Kilkudziesięciu naukowców, pracujących w 25 ośrodkach badawczych, wykorzystujących i analizujących 8.5 terabajtów danych, codziennie pracuje na rzecz postępu genetycznego genetycznego w trzodzie chlewnej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem : info.fr@choice-genetics.com

Pin It on Pinterest

Share This