Choice Genetics w Grupie Axiom

20/12/2023

Z dniem 20 grudnia 2023 r. francuska Grupa Axiom stała się większościowym posiadaczem udziałów w Choice Genetics we Francji, Polsce i Brazylii. Wspólne oświadczenie spółek kończy wielomiesięczny proces negocjacyjny.

Transakcja tworzy nowe perspektywy dla rozwoju francuskiej genetyki świń i ma kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Grupy Axiom. Najważniejsze cele przejęcia to:

Umożliwienie hodowcom oraz całemu przemysłowi wieprzowemu korzystanie z pełni możliwości, jakie oferuje nowoczesna genetyka trzody chlewnej

Dzięki skumulowanej specjalistycznej wiedzy oraz uzupełniającym się kompetencjom obu firm, dojdzie do połączenia potencjałów w obszarze badań i rozwoju, selekcji, produkcji oraz logistyki i sprzedaży świń hodowlanych. Rezultatem współpracy w w/w obszarach będzie przyspieszenie postępu genetycznego oraz oferta nowych zwierząt hodowlanych, gwarantujących wyższą efektywność produkcyjną.

Ugruntowanie wiodącej pozycji na rynku francuskim

Grupa Axiom to producent innowacyjnej genetyki trzody chlewnej, który od 2016 pozostaje liderem francuskiego rynku pod względem wielkości sprzedaży i udziałów rynkowych. Akcjonariuszami Grupy są wyspecjalizowane francuskie spółdzielnie producenckie, które odpowiadają za niemal 50% produkcji wieprzowiny we Francji. Przejęcie Choice Genetics umożliwi Grupie Axiom ugruntowanie pozycji lidera francuskiego rynku.

Osiągnięcie pozycji jednego ze światowego liderów sektora genetyki trzody.

Dzięki oddziałom operacyjnym Choice Genetics w Chinach, Brazylii, Hiszpani i Polsce oraz rozbudowanej sieci dystrybutorów, Grupa Axiom znacząco rozszerzy międzynarodowy zasięg działania. W wyniku połączenia potencjałów produkcyjnych i sprzedażowych, Axiom stanie się jednym z pięciu największych producentów genetyki trzody chlewnej na świecie.

Częścią operacji jest także przejęcie Centrum Unasieniania w Polsce, co z jednej strony dywersyfikuje działalność biznesową Grupy, a z drugiej potwierdza jej gotowość do inwestowania we wszystkie procesy mające znaczenie dla rozwoju postępu genetycznego.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego porozumienia. – komentuje fuzję Frédéric GRIMAUD prezes Choice Genetics Pozwoli nam ono na ugruntowanie pozycji największego na świecie frnacuskiego producenta genetyki. Nie mamy wątpliwości, że Choice znalazł się w dobrych rękach i że synergia doświadczeń przyniesie korzyści w postaci nowych programów badawczo-rozwojowych, a to w konsekwencji zwiększy naszą pozycję również na globalnym rynku dostawców genetyki”

„To przejęcie potwierdza dążenie udziałowców Grupy Axiom do dalszego rozwoju naszej genetyki, wyprzedzania oczekiwań producentów trzody, a także zwiększenie podaży oraz konkurencyjności francuskiej genetyki trzody. – powiedział Arnaud DEGOULET prezes Grupy AxiomStajemy się głównym graczem w skali globalnej.”

„Grupa Axiom kontynuuje dynamiczny rozwój, której osią jest jasna strategia. Chcemy oferować światowemu sektorowi wieprzowemu świnie hodowlane, które wyprzedzają dzisiejsze oczekiwnia i odpowiadają na potrzeby zmieniającego się przemysłu oraz trendów konsumenckich. – komentuje z kolei Guillaume NAVEAU dyrektor generalny Grupy Axiom W oparciu o aktywa Choice, Axiom znacząco wzmacnia krajową i międzynarodową pozycję, a dodatkowo zyskuje profesjonalny zespół, który przyczyni się do rozwoju Grupy. Serdecznie Was witamy!

Kontakt prasowy:

Romane MARGOUX – rmargoux@axiom-genetics.com – +33 (0)6 49 13 38 59