52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

12/02/2020

Dni Badań Naukowych (JRP) 2020: Co nowego w genetyce?

Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej (JRP) 2020 miały miejsce 4 i 5 lutego 2020 w Paryżu. W tym roku po raz pierwszy zostały one zorganizowane wspólnie przez IFIP (Instytut Trzody Chlewnej) oraz INRAE (Krajowy Instytut Badań na rzecz Rolnictwa, Żywienia i Środowiska Naturalnego), powstały niedawno  w wyniku połączenia  instytutów INRA oraz Irstea.

INRAE jest obecnie najważniejszym ośrodkiem badawczym specjalizującym się w badaniach w zakresie rolnictwa, żywienia i środowiska naturalnego.

Na wstępie Pan Philippe Maguin, Dyrektor Generalny INRAE przedstawił nowe kierunki prac prowadzonych przez instytut. Skupiają się one wokół następujących głównych zagadnień: agroekologia, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, żywność i ogólnoświatowe problemy zdrowotne (www.inrae.fr).

Nowe podejście przedstawione przez INRAE « nauka dla życia, człowieka, ziemi » jest nawiązaniem do hasła Grupy Grimaud  «troska o dobre życie», co zapowiada konstruktywną współpracę w przyszłości.

Florence Ytournel, Dyrektor Działu Badanie i Rowzówj CHOICE przewodniczyła sesji poświęconej genetyce. Tematyka sesji skupiona była na poniższych tematach:

 

A. różnorodność genetyczna szacowana na podstawie danych genomowych
B. rozwój nowych cech i wskaźników w zakresie efektywności żywienia
C. jakość produktów

Sesja była odzwierciedleniem ważnych dla współczesnego społeczeństwa problemów: zachowania bioróżnorodności, ograniczenia rywalizacji o żywność między ludźmi i zwierzętami, troska o dobrostan zwierząt uwzględniająca zagadnienie kastracji prosiąt, czy w końcu zagwarantowania identyfikowalności produktów w całym cyklu produkcyjnym.

Blisko połowa prezentacji przedstawionych podczas tej sesji opierała się na wynikach europejskiego projektu Feed-A-Gene (www.feed-a-gene.eu ), zakończonego w dniach 22 i 23 stycznia w Rennes. Projekt wykazał, że istnieje dziedziczna zmienność w obrębie populacji trzody chlewnej pod względem zdolności przyswajania surowców bogatych w włókno, na przykład tych pochodzących z produktów ubocznych. Prowadzone prace pozwalają mieć nadzieję na wykrycie markerów krwi umożliwiających monitorowanie efektywności żywienia.

Na to, by te rozwiązania zostały wprowadzone do programów selekcyjnych potrzeba jednak jeszcze czasu.

 

Dodatkowe informacje

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com