Choice On Demand

Najwyższy poziom zarządzania genetycznego

Program
in-house
multiplication

icone de médaille symbolisant le leadership de Choice Genetics

Program dla Hodowców produkujących loszki remontowe na potrzeby własne.

Innowacyjne rozwiązanie spełniające potrzeby hodowców.

Choice On Demand to program dla hodowców produkujących loszki remontowe na własne potrzeby
(In-House Multiplication).

Gwarantuje najwyższy poziom zarządzania genetycznego, a w rezultacie szybki rozwój ferm poprzez wzrost ich produktywności oraz rentowności.

Choice On demand

Różne modele współpracy, od zakupu samego nasienia, po lochy GP, GGP oraz wsparcie techniczne i genetyczne, zaprojektowane zostały tak, by w każdym wariancie zapewnić ciągły postęp genetyczny linii matecznych
M3 Large White i M6 Landrace.

MULTISERWIS

Program Startowy: PRODUKCJA

Doradcy Techniczni opracowują i przekazują wszechstronne rekomendacje produkcyjne oraz hodowlane dostosowane do specyfiki danej fermy

Audyt Programu Startowego (rok po zasiedleniu)

Doradcy Techniczni udzielają wsparcia na kluczowych etapach hodowli w pierwszym roku po zasiedleniu:

 • Po kwarantannie – analiza kondycji zwierząt, rekomendacje produkcyjne
 • Połowa ciąży – analiza kondycji zwierząt, aktualizacja rekomendacji produkcyjnych
 • Porody – analiza wyproszeń, rekomendacje dot. odsadzeń i chowu prosiąt
 • Końcowy okres odchowu – szkolenie z zakresu selekcji

Spotkania zdalne i/lub osobiste

Doradcy Techniczni udzielają zdalnego lub osobistego wsparcia w zakresie:

 • selekcji loszek hodowlanych
 • analizy parametrów produkcyjnych
 • zarządzania produkcją
 • przeprowadzania audytów
 • planowania działań na fermie
 • corocznego przeglądu wyników produkcyjnych
 • innych kwestii technicznych i hodowlanych
 • szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe

WSPARCIE GENETYCZNE

Program Startowy: HODOWLA

Field Genetics w trybie zdalnym przedstawia rekomendacje produkcyjne dostosowane do specyfiki danej fermy. Wyjaśnia zasady programu krzyżowania (wariant: Efficient GGP) oraz przedstawia wytyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych produkcyjnych i związanych z tym wymagań technologicznych (wariant: Elite i Expert).

Program krzyżowania maksymalizujący postęp genetyczny

Field Genetics przeprowadza zdalne warsztaty w zakresie korzystania z oprogramowania dla ferm produkcyjnych oraz tworzenia programu krzyżowań opartego o cechy loch

Kwartalny program krzyżowania GGP

Field Genetics opracowuje program krzyżowania w stadzie GGP (wariant: Efficient). Program przekazywany jest w momencie dostawy zwierząt oraz na koniec każdego kwartału.

Warsztaty z pozyskiwania i analizy danych oraz konsultacje kluczowych obszarów hodowli (rok po zasiedleniu)

Warsztaty z gromadzenia i analizy danych oraz konsultacje kluczowych obszarów hodowli (rok po zasiedleniu)

Program obejmuje następujące rodzaje wsparcia technicznego:

Spotkanie Osobiste – w momencie zasiedlenia Doradca Genetyczny lub ds. Produkcji udziela wyjaśnień w zakresie funkcjonowania programu oraz niezbędnego oprogramowania

Spotkania Zdalne na kluczowych etapach produkcji:

1. Start hodowli – po okresie 3-4 tygodni kontrola kojarzeń i wyników produkcyjnych
2. Okres porodów – analiza danych reprodukcyjnych i ocena kondycji prosiąt
3. Audyt okresowy – kontrola poprawności procesu pozyskiwania, analizy i wykorzystywania danych produkcyjnych

Zarządzanie danymi reprodukcyjnymi

Dla każdej grupy hodowlanej GGP/GP Choice dostarcza ranking loch w oparciu o ich indeks genetyczny oraz przedstawia rekomendacje dotyczące programu kojarzeń, kwartalne raporty produkcyjne oraz półroczny raport zawierający przegląd stada

Zarządzanie wynikami selekcyjnymi

Choice przetwarza dane terenowe i dostarcza ranking wyselekcjonowanych zwierząt.

Coroczny przegląd postępu genetycznego

Field Genetics aktualizuje informacje na temat danego programu hodowlanego. W wariantach:

Elite i Expert, Choice dodatkowo przedstawia podsumowanie wyników fenotypowych stada GGP/GP oraz zrealizowanego postępu genetycznego. Ponadto audytowi jakościowemu poddany zostaje proces pozyskiwania i przekazywania danych.

1.
ESSENTIAL

SZYTY NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI

MULTISERWIS DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE

ESSENTIAL to podstawowy poziom programu Choice On Demand zapewniający stały dostęp do zaawansowanego materiału genetycznego. Hodowca otrzymuje zwierzęta hodowlane i/lub nasienie do produkcji loszek remontowych F1 i sam zarządza produkcją.

Na życzenie dostępne jest wsparcie techniczne zespołu Multiserwisu.

Porcelet CG 36 dans une main

DOSTAWA MATERIAŁU GENETYCZNEGO: STADO MATECZNE GP I/LUB NASIENIE

STADO CZEŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE

NA ŻYCZENIE:
WSPARCIE GENETYCZNE
I TECHNICZNE

Model ESSENTIAL

Zapewnia stały dostęp do najnowszego materiału genetycznego loch M3 Large White i M6 Landrace, charakteryzujących sie wyjątkowymi cechach macierzyńskimi i produkcyjnymi, lochami łatwymi w utrzymaniu, o wysokiej plenności gospodarczej, tempie wzrostu, odporności, jakości technologicznej tuszy, najlepszym FCR i krzepkich prosiętach.

Oprócz programu startowego hodowlano-produkcyjnego, niezbędnego do osiągnięcia maksymalnych wyników produkcyjnych, na życzenie dostępne jest dodatkowe wsparcie ekspertów zespołu Multiserwisu.

DOSTĘPNE SĄ 2 WARIANTY:

ZAKUP WYŁĄCZNIE NASIENIA M3 LARGE WHITE I M6 LANDRACE, ABY UNIKNĄĆ WPROWADZANIA NA FERMĘ ŻYWYCH ZWIERZĄT I ZMAKSYMALIZOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

DOSTAWA NASIENIA I LOSZEK GP: M3 LARGE WHITE LUB M6 LANDRACE DO PRODUKCJI WŁASNYCH LOSZEK CG36

2.
EFFICIENT

PRZEWIDYWALNOŚĆ I STABILIZACJA

EFFICIENT to drugi poziom programu Choice On Demand. Hodowca samodzielnie zarządza produkcją, korzystając z zaawansowanego doradztwa technicznego. Eksperci z zespołu Multiserwisu wspierają hodowcę w kluczowych etapach produkcji, szkolą w zakresie selekcji loszek i analizy wydajności. Na życzenie dostępna jest zaawansowana oraz wszechstronna diagnostyka wyników produkcyjnych.

Porcelet CG 36 dans une main

DOSTAWA MATERIAŁU GENETYCZNEGO: STADO MATECZNE GP I/LUB NASIENIE

STADO CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE

NA ŻYCZENIE / OBEJMUJE: EKSPERCI TECHNICZNI
I GENETYCZNI

Model EFFICIENT

Oprócz stałego dostępu do najnowszego materiału genetycznego loch M3 Large White i M6 Landrace, charakteryzujących się wyjątkowymi cechach macierzyńskimi i produkcyjnymi, łatwymi w zarządzaniu, o wysokiej plenności gospodarczej, tempie wzrostu, odporności, jakości technologicznej tuszy, najlepszym FCR i krzepkich prosiętach, otrzymasz wsparcie ekspertów Multiserwisu.

DOSTĘPNE SĄ 2 WARIANTY:

ZAKUP WYŁĄCZNIE NASIENIA M3LARGE WHITE I M6 LANDRACE, ABY UNIKNĄĆ
WPROWADZANIA NA FERMĘ ŻYWYCH ZWIERZĄT I ZMAKSYMALIZOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE

DOSTAWA NASIENIA I LOSZEK GP: M3 LARGE WHITE LUB M6 LANDRACE DO PRODUKCJI WŁASNYCH LOSZEK CG36.
NAJŁATWIEJSZE ROZWIĄZANIE W PROGRAMIE CHOICE ON DEMAND GWARANTUJĄCE STAŁY POSTĘP GENETYCZNY

DOSTAWA LOSZEK GGP M3 LARGE WHITE LUB M6 LANDRACE W CELU OGRANICZENIA WPROWADZANIA ZWIERZĄT NA FERMĘ.
DO JEDNEJ DOSTAWY W ROKU FIELD GENETIC OPRACOWUJE PROGRAM KRZYŻOWANIA, KTÓRY ZAPEWNI ŁATWE ZARZĄDZANIE STADEM GGP

3.
ELITE

ROZBUDOWANA OPIEKA EKSPERCKA

ELITE to trzeci poziom programu Choice On Demand, w ramach którego hodowca uzyskuje wsparcie, z jakiego korzystają partnerskie fermy multiplikacyjne.

Podstawą współpracy jest wdrożenie narzędzi i technologii niezbędnych do gromadzenia i przetwarzania danych produkcyjnych, ich integracja z bazami Choice oraz wymiana danych hodowlanych.

Ferma pozostaje ponadto pod stałą opieką ekspertów Multiserwisu.

Porcelet CG 36 dans une main

DOSTAWA MATERIAŁU GENETYCZNEGO: STADO MATECZNE GP
I/LUB NASIENIE 

STADO CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE

OBEJMUJE WSPARCIE GENETYCZNE I TECHNICZNE MULTISERWISU

Model ELITE

W modelu ELITE oprócz stałego dostępu do najnowszego materiału genetycznego loch M3 Large White i M6 Landrace, charakteryzujących się wyjątkowymi cechami macierzyńskimi i produkcyjnymi, łatwymi w zarządzaniu, o wysokiej plenności gospodarczej, tempie wzrostu, odporności, jakości technologicznej tuszy, najlepszym FCR i krzepkich prosiętach, otrzymasz kompleksowe i rozbudowane wsparcie ekspertów Multiserwisu.

Kluczem do sukcesu w programie Elite jest wdrażanie rekomendacji produkcyjnych ekspertów Multiserwisu, a także narzędzi oraz technologii niezbędnych do gromadzenia i przetwarzania danych, pozwalających selekcjonować najlepsze zwierzęta na fermie.

DOSTĘPNE SĄ 2 WARIANTY:

ZE WZGLĘDU NA BIOASEKURACJĘ, NA FERMĘ WPROWADZA SIĘ TYLKO NASIENIE M3 LARGE WHITE I M6 LANDRACE. DORADCY GENETYCZNI, WSPÓLNIE Z HODOWCĄ, SELEKCJONUJĄ NAJLEPSZE ZWIERZĘTA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE, JAKO PODSTAWA ROZPOCZĘCIA PROGRAMU ELITE.

JEDNORAZOWO FERMA ZASIEDLONA ZOSTAJE LOSZKAMI GGP/GP, PO CZYM NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE FERMY. W CELU KORZYSTANIA Z NAJNOWSZEGO POSTEPU GENETYCZNEGO OKRESOWO WPROWADZA SIĘ LOSZKI GGP/GP Z FERM SELEKCYJNYCH CHOICE.

4.
EXPERT

Indywidualne Rozwiązania Produkcyjne i Biznesowe

Skorzystaj z kompleksowego programu genetycznego i produkcyjnego ze spersonalizowanym zakresem i formą wsparcia ekspertów Choice.

Porcelet CG 36 dans une main

Dopasuj program do swojej fermy!

Zadzwoń lub wypełnij formularz

+48 509 777 862

Uwaga

2 + 7 =