Kolejna dostawa świń na rynek chiński

Kolejna dostawa świń na rynek chiński

Z dumą ogłaszamy zrealizowanie kolejnego transportu świń hodowlanych na rynek chiński. Po kilku wcześniejszych wysyłkach z USA, po raz pierwszy transport świń przeprowadzono z terenu Francji, otwierając tym samym alternatywną drogę do obsługi chińskiego rynku przez markę CHOICE.

Dostawa zrealizowana została na rzecz chińskiej grupy rolno-przetwórczej, jednego z liderów tamtejszego przemysłu spożywczego. O wyborze genetyki CHOICE zadecydowało zaawansowanie genetyczne zwierząt oraz wysoki status zdrowotny.

Thomas de Bretagne, CEO, skomentował wydarzenie: „Pozycjonowanie marki CHOICE, to troska o życie, a to oznacza wzięcie odpowiedzialności za ludzi oraz zaopatrzenie ich w żywność niezależnie od szerokości geograficznej. Transport potwierdza, że CHOICE jest głównym, międzynarodowym, graczem w obszarze genetyki świń ”.

Jim Schirmer, Business Development Director Asia dodał: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, pokazaliśmy tym transportem wyjątkową sprawność i profesjonalizm. Czołowi gracze na chińskim rynku doceniają korzyści płynące z jakości zwierząt oraz usług CHOICE. Aby zagwarantować większą podaż świń dla chińskiego rynku i zrealizować prognozowaną na 2021 rok sprzedaż, zwiększyliśmy nasze możliwości hodowlane”.

W sytuacji Covid-19, przygotowanie transportu wymagało doskonałej współpracy zespołowej. Samolot transportowy wystartował z lotniska Paryż-Vatry w czwartek, 26 listopada.

W roku 2020 zrealizowana zostanie jeszcze jedna wysyłka świń do Chin. Kolejnych kilka zaplanowanych jest już na 2021 rok. .

Informacje dodatkowe

Powstanie „FLY GENETICS”

Powstanie „FLY GENETICS”

Grupa Grimaud – do której należy marka CHOICE – ogłosiła zawiązanie spółki joint venture „FLY GENETICS” ze start-upem NASEKOMO.

Celem współpracy jest utworzenie europejskiego lidera w zakresie produkcji czarnych much na potrzeby recyclingu odpadów rolniczych i dostaw alternatywnych źródeł białka dla zwierząt gospodarskich oraz domowych.

To innowacyjne przedsięwzięcie ma przyspieszyć opracowanie rozwiązań, które uczynią produkcję rolniczą bardziej zrównoważoną dla środowiska.

En date du

Więcej informacji

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

Dni Badań Naukowych (JRP) 2020: Co nowego w genetyce?

Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej (JRP) 2020 miały miejsce 4 i 5 lutego 2020 w Paryżu. W tym roku po raz pierwszy zostały one zorganizowane wspólnie przez IFIP (Instytut Trzody Chlewnej) oraz INRAE (Krajowy Instytut Badań na rzecz Rolnictwa, Żywienia i Środowiska Naturalnego), powstały niedawno  w wyniku połączenia  instytutów INRA oraz Irstea.

INRAE jest obecnie najważniejszym ośrodkiem badawczym specjalizującym się w badaniach w zakresie rolnictwa, żywienia i środowiska naturalnego.

Na wstępie Pan Philippe Maguin, Dyrektor Generalny INRAE przedstawił nowe kierunki prac prowadzonych przez instytut. Skupiają się one wokół następujących głównych zagadnień: agroekologia, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, żywność i ogólnoświatowe problemy zdrowotne (www.inrae.fr).

Nowe podejście przedstawione przez INRAE « nauka dla życia, człowieka, ziemi » jest nawiązaniem do hasła Grupy Grimaud  «troska o dobre życie», co zapowiada konstruktywną współpracę w przyszłości.

Florence Ytournel, Dyrektor Działu Badanie i Rowzówj CHOICE przewodniczyła sesji poświęconej genetyce. Tematyka sesji skupiona była na poniższych tematach:

 

A. różnorodność genetyczna szacowana na podstawie danych genomowych
B. rozwój nowych cech i wskaźników w zakresie efektywności żywienia
C. jakość produktów

Sesja była odzwierciedleniem ważnych dla współczesnego społeczeństwa problemów: zachowania bioróżnorodności, ograniczenia rywalizacji o żywność między ludźmi i zwierzętami, troska o dobrostan zwierząt uwzględniająca zagadnienie kastracji prosiąt, czy w końcu zagwarantowania identyfikowalności produktów w całym cyklu produkcyjnym.

Blisko połowa prezentacji przedstawionych podczas tej sesji opierała się na wynikach europejskiego projektu Feed-A-Gene (www.feed-a-gene.eu ), zakończonego w dniach 22 i 23 stycznia w Rennes. Projekt wykazał, że istnieje dziedziczna zmienność w obrębie populacji trzody chlewnej pod względem zdolności przyswajania surowców bogatych w włókno, na przykład tych pochodzących z produktów ubocznych. Prowadzone prace pozwalają mieć nadzieję na wykrycie markerów krwi umożliwiających monitorowanie efektywności żywienia.

Na to, by te rozwiązania zostały wprowadzone do programów selekcyjnych potrzeba jednak jeszcze czasu.

 

Dodatkowe informacje

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SELEKCJI ZWIERZĄT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SELEKCJI ZWIERZĄT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SELEKCJI ZWIERZĄT

Selekcja genomowa niesie za sobą wymierne korzyści dla linii matecznych

Produkcja tuczników pozwalających na poprawę rentowności oraz uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych jest wyzwaniem, któremu loszka CG36 jest w stanie sprostać dzięki zróżnicowanej selekcji i unikatowym narzędziom i metodom stosowanym w pomiarach wskaźnika wykorzystania paszy (FCR).

Wydajność tuczników w 50% uzależniona jest od jakości ich matek w zakresie cech produkcyjnych. Ważnym jest zatem uwzględnienie tych cech w selekcji linii matecznych i zapewnienie właściwej równowagi w dążeniu do poprawy zalet macierzyńskich i wydajności produkcyjnej.

Indywidualne spożycie paszy dla osobników linii matecznych CHOICE monitorowane jest w celu wyliczenia wskaźnika wykorzystania paszy w okresie tuczu, aż do osiągnięcia przez zwierzęta masy 120 kg. Badania prowadzone w ramach Grupy Grimuad wykazały, że wydajność żywieniowa osobników uzależniona jest nie tylko od całkowitej ilości spożytej paszy, ale również od innych, bardziej złożonych cech. Otwiera to nowe obszary badań w zakresie selekcji.

Ponadto wydajność żywieniowa jest przykładem cechy w pełni wykorzystującej możliwości selekcji genomowej, a korzyści jej pomiaru są bardzo wysokie. Pozostałymi cechami wydajności czerpiącymi pełne korzyści z tej selekcji są cechy, których ekspresja występuje tylko u jednej z płci, cechy ujawniające się w późniejszym okresie życia zwierząt lub cechy dziedziczone w niewielkim stopniu, czyli takie, na które w głównej mierze wpływają warunki otoczenia. Selekcja genomowa niesie zatem pełne korzyści dla linii matecznych CHOICE, z których wywodzi się CG36, przyczyniając się do przyspieszenia postępu genetycznego.

Zobowiązanie Grupy Grimaud.

Platforma badawcza Grupy Grimaud stanowi dodatkowe wsparcie w wykorzystaniu nowych technologii, pozwalając na szybszy postęp genetyczny. Kilkudziesięciu naukowców, pracujących w 25 ośrodkach badawczych, wykorzystujących i analizujących 8.5 terabajtów danych, codziennie pracuje na rzecz postępu genetycznego genetycznego w trzodzie chlewnej.

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Najmniejszy odsetek padnięć macior

Silne nogi oraz wymiona gwarantują najdłuższą użytkowość rozpłodową i średnio 6 miotów w całym cyklu. Remont loszek nie jest przymusem, ale dobrowolną decyzją hodowcy.

Dzięki wyjątkowej odporności, loszka hodowlana CG36 wyróżnia się najniższym poziomem padnięć macior wśród loch dostępnych na rynku.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Aktualne trendy w zakresie konsumpcji wieprzowiny?

Aktualne trendy w zakresie konsumpcji wieprzowiny?

Aktualne trendy w zakresie konsumpcji wieprzowiny?

To temat spotkania współorganizowanego w dn. 13 czerwca przez CHOICE i UPB, dystrybutora marki CHOICE na Półwyspie Iberyjskim, w Leridzie w Hiszpanii.

Sala została wypełniona po brzegi, a wydarzenie zgromadziło większość przedstawicieli branży hiszpańskiej. Na zaproszenie odpowiedzieli integratorzy, ubojnie, przetwórcy, producenci pasz i trzody. Szczególnym zainteresowaniem zgromadzonych cieszyły się prezentacje na temat rynku północnoamerykańskiego i azjatyckiego przeprowadzone przez: Dr Chad Stahl, specjalisty ds. jakości mięsa w CHOICE, pracującego w Stanach Zjednoczonych oraz Jérémie Renaud de Bleu-Blanc Coeur na temat trendów w konsumpcji w Europie.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Pin It on Pinterest