Nowe wydanie Newsletter-a!

Nowe wydanie Newsletter-a!

Nowe wydanie Newsletter-a!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad elektronicznym wydaniem Newslettera 

Dzielimy się w nim następującymi historiami:

  • prezentacja knura Excelium, światowej nowości CHOICE!
  • relacja z gali wręczenia wyróżnienia „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019” dla knura Excelium!
  • prezentacja trendów w genetyce, w artykule pt. „Globalne trendy w genetyce świń”
  • relacja z IV FORUM ROLNIKÓW TOP AGRAR

Kto nie otrzymał Newslettera na targach :), zapraszamy do pobrania i lektury! Wystarczy kliknąć: http://bit.ly/Choice_Newsletter_luty 

Informacje dodatkowe 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem: info.fr@choice-genetics.com

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

52-gie Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej

Dni Badań Naukowych (JRP) 2020: Co nowego w genetyce?

Dni Badań Naukowych w dziedzinie trzody chlewnej (JRP) 2020 miały miejsce 4 i 5 lutego 2020 w Paryżu. W tym roku po raz pierwszy zostały one zorganizowane wspólnie przez IFIP (Instytut Trzody Chlewnej) oraz INRAE (Krajowy Instytut Badań na rzecz Rolnictwa, Żywienia i Środowiska Naturalnego), powstały niedawno  w wyniku połączenia  instytutów INRA oraz Irstea.

INRAE jest obecnie najważniejszym ośrodkiem badawczym specjalizującym się w badaniach w zakresie rolnictwa, żywienia i środowiska naturalnego.

Na wstępie Pan Philippe Maguin, Dyrektor Generalny INRAE przedstawił nowe kierunki prac prowadzonych przez instytut. Skupiają się one wokół następujących głównych zagadnień: agroekologia, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, żywność i ogólnoświatowe problemy zdrowotne (www.inrae.fr).

Nowe podejście przedstawione przez INRAE « nauka dla życia, człowieka, ziemi » jest nawiązaniem do hasła Grupy Grimaud  «troska o dobre życie», co zapowiada konstruktywną współpracę w przyszłości.

Florence Ytournel, Dyrektor Działu Badanie i Rowzówj CHOICE przewodniczyła sesji poświęconej genetyce. Tematyka sesji skupiona była na poniższych tematach:

 

A. różnorodność genetyczna szacowana na podstawie danych genomowych
B. rozwój nowych cech i wskaźników w zakresie efektywności żywienia
C. jakość produktów

Sesja była odzwierciedleniem ważnych dla współczesnego społeczeństwa problemów: zachowania bioróżnorodności, ograniczenia rywalizacji o żywność między ludźmi i zwierzętami, troska o dobrostan zwierząt uwzględniająca zagadnienie kastracji prosiąt, czy w końcu zagwarantowania identyfikowalności produktów w całym cyklu produkcyjnym.

Blisko połowa prezentacji przedstawionych podczas tej sesji opierała się na wynikach europejskiego projektu Feed-A-Gene (www.feed-a-gene.eu ), zakończonego w dniach 22 i 23 stycznia w Rennes. Projekt wykazał, że istnieje dziedziczna zmienność w obrębie populacji trzody chlewnej pod względem zdolności przyswajania surowców bogatych w włókno, na przykład tych pochodzących z produktów ubocznych. Prowadzone prace pozwalają mieć nadzieję na wykrycie markerów krwi umożliwiających monitorowanie efektywności żywienia.

Na to, by te rozwiązania zostały wprowadzone do programów selekcyjnych potrzeba jednak jeszcze czasu.

 

Dodatkowe informacje

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

Przy tym projekcie swoje siły połączyły zespoły CHOICE Francja oraz CHOICE Polska.

Węgierski hodowca argumentował wybór genetyki CHOICE podkreślając, że przekonała go wyjątkowa łatwość obsługi i ogólnego zarządzania zwierzątami CHOICE.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Do Ameryki Łacińskiej dotarły transporty knurów i loch hodowlanych pochodzących z ferm selekcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Nasi dystrybutorzy oraz klienci z Kolumbii, Kostaryki, Argentyny, Urugwaju są bardzo zadowoleni z postępu genetycznego, jakim mogą się cieszyć dzięki dostawom reproduktorów żeńskich i męskich genetyki CHOICE, pochodzących z ferm selekcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto dystrybutor CHOICE w Argentynie otrzymał nowe linie żeńskie pochodzące z Brazylii i niemal równocześnie do oddziału w Brazylii dotarły świnie ze stada prarodzicielskiego z Francji.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i partnerom za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Lochy CG36, wyróżniające się większą odpornością i spokojem, wymagają również mniejszej obsługi na co dzień.

Jak to możliwe? Otóż posiadają one bardzo dobrze rozwinięte cechy macierzyńskie: szybkie wyproszenia, mała liczba interwencji, produkcja siary zapewniająca większą odporność prosiąt, szybkie napełnianie się wymion mlekiem, zdolność naturalnego wykarmienia prosiąt… a wszystko to, bez konieczności interwencji człowieka.

Lochy CG36 mają średnio 16 sutków funkcjonalnych. Dostarczają prosiętom taką jakość i ilość mleka, które wystarczają do osiągnięcia masy miotu powyżej 110 kg, po 28 dniach.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

W jaki sposób poprawić rentowność gospodarstwa, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych zasad w zakresie biologii i dobrostanu zwierząt?

Jednym z czynników pozwalających sprostać tym wymaganiom jest selekcja loch o dobrze rozwiniętych cechach macierzyńskich. To właśnie jakość macierzyńska i wysoka mleczność CG36 pozwalają na uzyskanie prosiąt wysokiej jakości, o dużej wadze urodzeniowej i wyrównanych w okresie od wyproszenia, do odsadzenia, zapewniających hodowcom spokój i odpowiednią efektywność produkcji.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Pin It on Pinterest