Zaktualizowane rekomendacje produkcyjne dla loszek CG36!

Zaktualizowane rekomendacje produkcyjne dla loszek CG36!

Zaktualizowane rekomendacje produkcyjne dla loszek CG36!

Zakończyliśmy prace nad rekomendacjami produkcyjno-żywieniowymi dla loszek nowej generacji: CG36. Zaktualizowane rekomendacje zapewniają wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego loszek

Loszka nowej generacji CG36 wprowadzona została na rynek pod koniec 2018 rok. W stosunku do swojej poprzedniczki (loszka NAIMA) przeszła znaczące przemiany metaboliczne, które wpłynęły na zmianę podejścia do prowadzenia żywieniowego lochy. Ma ono kluczowe znaczenie dla plenności loszek.

Celem rekomendacji jest przedstawienie zaleceń, których zastosowanie pozwoli na wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego loszek CG36. Poradnik jest wynikiem drobiazgowych obserwacji i doświadczeń pracowników technicznych CHOICE, a także doświadczeń oraz wniosków hodowców korzystających z genetyki CHOICE.

„Rekomendacje produkcyjno-żywieniowe” oparte są na metodach zarządzania stosowanych przez hodowców, którzy osiągają najlepsze wyniki pod względem efektywności i opłacalności produkcji.

Znajdziecie je w dziale: USŁUGI.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

CHOICE dostarczył 2600 reproduktorów na rynek węgierski.

Przy tym projekcie swoje siły połączyły zespoły CHOICE Francja oraz CHOICE Polska.

Węgierski hodowca argumentował wybór genetyki CHOICE podkreślając, że przekonała go wyjątkowa łatwość obsługi i ogólnego zarządzania zwierzątami CHOICE.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Eksport loch i knurów do Ameryki Łacińskiej

Do Ameryki Łacińskiej dotarły transporty knurów i loch hodowlanych pochodzących z ferm selekcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Nasi dystrybutorzy oraz klienci z Kolumbii, Kostaryki, Argentyny, Urugwaju są bardzo zadowoleni z postępu genetycznego, jakim mogą się cieszyć dzięki dostawom reproduktorów żeńskich i męskich genetyki CHOICE, pochodzących z ferm selekcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto dystrybutor CHOICE w Argentynie otrzymał nowe linie żeńskie pochodzące z Brazylii i niemal równocześnie do oddziału w Brazylii dotarły świnie ze stada prarodzicielskiego z Francji.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i partnerom za zaufanie, jakim nas obdarzyli.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Długowieczność i wytrzymałość loszki CG36

Najmniejszy odsetek padnięć macior

Silne nogi oraz wymiona gwarantują najdłuższą użytkowość rozpłodową i średnio 6 miotów w całym cyklu. Remont loszek nie jest przymusem, ale dobrowolną decyzją hodowcy.

Dzięki wyjątkowej odporności, loszka hodowlana CG36 wyróżnia się najniższym poziomem padnięć macior wśród loch dostępnych na rynku.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Lochy CG36, wyróżniające się większą odpornością i spokojem, wymagają również mniejszej obsługi na co dzień.

Jak to możliwe? Otóż posiadają one bardzo dobrze rozwinięte cechy macierzyńskie: szybkie wyproszenia, mała liczba interwencji, produkcja siary zapewniająca większą odporność prosiąt, szybkie napełnianie się wymion mlekiem, zdolność naturalnego wykarmienia prosiąt… a wszystko to, bez konieczności interwencji człowieka.

Lochy CG36 mają średnio 16 sutków funkcjonalnych. Dostarczają prosiętom taką jakość i ilość mleka, które wystarczają do osiągnięcia masy miotu powyżej 110 kg, po 28 dniach.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

Lochy o znakomitych cechach macierzyńskich, umożliwiających opiekę nad prosiętami

W jaki sposób poprawić rentowność gospodarstwa, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych zasad w zakresie biologii i dobrostanu zwierząt?

Jednym z czynników pozwalających sprostać tym wymaganiom jest selekcja loch o dobrze rozwiniętych cechach macierzyńskich. To właśnie jakość macierzyńska i wysoka mleczność CG36 pozwalają na uzyskanie prosiąt wysokiej jakości, o dużej wadze urodzeniowej i wyrównanych w okresie od wyproszenia, do odsadzenia, zapewniających hodowcom spokój i odpowiednią efektywność produkcji.

En date du

Informacje dodatkowe

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter : info.fr@choice-genetics.com

Pin It on Pinterest