Locha CG36: odporna i samoobsługowa

Lochy CG36, wyróżniające się większą odpornością i spokojem, wymagają również mniejszej obsługi na co dzień.

Jak to możliwe? Otóż posiadają one bardzo dobrze rozwinięte cechy macierzyńskie: szybkie wyproszenia, mała liczba interwencji, produkcja siary zapewniająca większą odporność prosiąt, szybkie napełnianie się wymion mlekiem, zdolność naturalnego wykarmienia prosiąt… a wszystko to, bez konieczności interwencji człowieka.

Lochy CG36 mają średnio 16 sutków funkcjonalnych. Dostarczają prosiętom taką jakość i ilość mleka, które wystarczają do osiągnięcia masy miotu powyżej 110 kg, po 28 dniach.

En date du

15 / 10 / 2019

Informacje dodatkowe

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod tym adresem: biuro@choice-genetics.com